• Добавени продукти за сравнение
    Няма нищо в сравнение...
   • Вашите любими продукти
     Няма нищо в любими...
    • 0879833666
    • УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ

     Всеки потребител може да върне закупен продукт в срок от 14 дни от деня на доставка

      

     -    Всеки закупен и върнат продукт, трябва да е в изряден търговски вид,  в същото състояние, в което потребителят го е получил, без да е нарушена целостта на oригиналната опаковка.

      

      

     - Продуктът трябва да бъде върнат с придружаващи документи за покупка, в това число- номер на гаранция, фактура за закупуване и / или всички документи за покупка и доставка.

      

      

     - Няма да бъдат приемани  продукти с увредена или нецялостна опаковка и които не са придружени от всички аксесоари, с които  те са били доставени.

      

      

     - Mobiland си запазва правото, в случай на следи от употреба, драскотини, удари, с липсващи и /или несъответсващи аксесоари и съпътстващи документи, да прецени дали да приеме върнатата стока.

      

      

     -  При връщане на стока, потребителят е необходимо да упомене причината за връщането на продукта, да посочи застраховка и преглед при обратното транспортиране.

      

      

     -  Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на Mobiland рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

      

     -  Правото на отказ и връщане за продукти от категория Слушалки In-EAR,  не се прилага, тъй като продуктът попада в законовите изключения по чл. 57 от ЗЗП - доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.

      

      

     - В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 55, ал.1 ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по -горе условия, Mobiland се задължава да му възстанови заплатената сума по банков път, в зависимост от опцията, която потребителят избере в онлайн формуляра.

      

      

     - Mobiland не носи отговорност, в случай че потребителят е предоставил грешни банкови детайли, нечетливи и такива неотговарящи на действителните данни.

      

      

     - Mobiland си запазва правото да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато потребителят не предoстави доказателства, че е изпратил обратно стоката, в зависимост от това кое от двете събития е настъпило по-рано

      

      

     - На връщане и отказ не подлежат продукти, които не отговарят на горепосочените  условия.

      

      

     - Потребителят не може да използва стоки, които е получил, преди да реши да се откаже от покупката. Правото на отказ съществува, за да позволи на потребителя да разгледа продукта по същия начин както в магазин, а не за да го използва безплатно в продължение на 14 дни.

      

      

     Как може да се върне продукт

      

      

     - Връщането на продукт се осъществява с попълването на онлайн формуляр, като се увери, че продуктът, който потребителят желае да върне отговаря на условията за връщане.

      

      

     - Връщането на продукт трябва да се осъществи без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който потребителят е  информирал за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.

      

      

     - Потребителят следва да попълни данните упоменати във формуляра: име, адрес, телефон, имейл, номер на поръчка, номер на фактура, причина и/ или коментар, за връщане, детайли на закупения продукт, предпочитан начин за връщане на сумата, банкови детайли, и др. ,като информацията ще бъде получена на емайл адресът на Mobiland.bg.

      

      

      

     - За да е сигурен, че данните са изпратени, потребителят ще получи на електронната си поща имейл потвърждение .

      

      

     - Представител на Mobiland ще се свърже с клиента за допълнително потвърждение и / или други въпроси, отнасящи се до връщането на продукта.

      

      

     - Транспортните разходи при връщане на стоката от потребителя към продавача са за сметка на потребителя, клиента трябва да изпрати стоката до Офис Спиди София, бул Братя Бъкстон бл 208А на куриерска фирма Спиди.  Може да  получите допълнителна информация на  тел: + 359 879 833 666, имейл: office@mobiland.bg

      

      

      

     - При връщане на продукта потребителят трябва да отбележи застраховка и преглед на пратката.

      

      

     - Ако върнатият продукт отговаря на условията и изискванията за връщане, сумата на закупения продукт ще бъде възстановена на потребителя по банков път, като потребителят попълни точни банкови детайли / титуляр на банковата сметка, IBAN, SWIFT code/.

      

     СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

      

     До Mobiland.bg

      

      

     С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

     .......................................................... /описание на продукта/

     Стоката е поръчана на ......................

     Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/

     .................................................................................../Име на потребителя/

     Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

      

     ...................                                                                             ..................................

     /Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

      

      

     Чл. 14. Отказ от сключен договор.

      

      

     (1) Клиентите, потребители по смисъла на ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат правата по чл.  50 от закона, без да дължат обезщетение или неустойка и без да посочват причина, да се откажат от сключения договор в срок 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.

      

      

     (2) Когато потребителят иска да се откаже от договора, той информира търговеца за решението си преди изтичането на срока по горната алинея.

      

      

     (3) Отказът от договора Ползвателят по чл. 14, ал.1 може да направи като използва специално предвидената за целта секция в сайта - където да попълни стандартния формуляр за отказ съгласно приложение № 6 (наличен и в края на ОУ) или да отправи на следния имел адрес support@amco.bg недвусмислено изявление по чл. 50 от ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, че се отказва от договора, като в този случай търговецът незабавно да изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на адреса на електронната поща, от която недвусмисленото изявление за отказ е получено или на е-мейл адреса посочен при  регистрацията на Потребителя , или на е-мейл адреса посочен в поръчката, в случай че е закупена стока от нерегистриран Ползвател.

      

      

     (4) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

      

      

     - за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;

      

      

     - за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики,

     - за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;

      

      

     - както и за всички останали случай, изброени в чл 57 от ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

      

      

     (5) В случай, че потребителят по упражни правото си на отказ по чл. 14, ал.1, Доставчикът е задължен да му възстановяви всички суми, които е получил, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора съгласно чл. 52 от ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и чл. 14 (2) от Общите условия.

      

      

     (6) Търговецът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

      

      

     (7) Търговецът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца.

      

      

     (8) Когато потребителят по чл. 14, ал.1 упражни правото си на отказ от договора той е длъжен да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора по чл. 52 ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.

      

      

     (9) В случаите на горната алинея всички разходи по връщането и предаването на стоките са за сметка на Ползвателя.

      

      

     (10) При договор за продажба, Доставчикът може да задържи плащането на сумите на потребителя по чл. 14, ал.1, докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

      

      

     (11) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по чл. 14, ал.1.

      

      

     (12) В случай, че закупената стока е в опаковка, запечатана със стикер или по друг начин от производителя й, имащ за цел да удостовери нейното качество на нов и неупотребяван преди това продукт, Потребителят има право да върне стоката, само в оригиналния й вид, с неотваряна опаковка, ведно със ненарушените съществуващи защитни стикери, лепенки или други знаци. В противен случай, Потребителя дължи заплащане на разликата между цената, която е трябвало да заплати за поръчания артикул, като нов продукт и средната пазарна цена на същия продукт, която той има като стока втора употреба определена от Доставчика по съответни оферти продава в няколко интернет магазина.  

      

      

     (13) При отказ от договора оп чл. 14, ал.1, стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания. аmco.bg запазва правото си, в случай, че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, увредена от токов удар, с липсващи аксесоари, гаранционна карта, да прецени дали да приеме върнатата стока.

      

      

     Чл. 15. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

      

      

     (2) Срокът по горната алинея започва да тече от момента на изпращането на второто  електронно писмо от Доставчика на адреса посочен при регистрацията на потребителя или на този посочен при извършването на поръчката, ако тя е такава при условията на чл. 10 от ОУ, потвърждаващо приемането за изпълнение на поръчката от Доставчика по реда на горния Чл.  14. (2) от настоящите ОУ

      

      

     (3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки или по друга основателна причина, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

      

      

      (4) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по горната ал. 3, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.

   • Newsletter