• Добавени продукти за сравнение
    Няма нищо в сравнение...
   • Вашите любими продукти
     Няма нищо в любими...
    • 0879 833 666
    • Условия за ползване

     УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

     Mobiland.bg е електронен магазин - Уеб Сайт за продажба и доставка на публикуваните в него стоки.

     I. Общи условия

      

      Уеб Сайтът mobiland.bg  е онлайн магазин за електронна търговия и извършва продажби и доставки на публикуваните в него стоки и услуги собственост на Mobiland.bg.
      Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на стоки и услуги онлайн от mobiland.bg.
      Mobiland.bg  е в правото си да променя цените на предлаганите стоки и услуги по собствена преценка без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време потвърждението на заявката за закупуване на продукта или услугата от сайта.

     При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката mobiland.bg не е обвързан с каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

      Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от  mobiland.bg  на заявлението за покупка попълнено правилно и потвърдено от Клиента на посочения телефон за връзка или електронен адрес.
      Mobiland.bg се задължава след получаване и потвърждение на заявлението от Клиента, да му достави желаната стока или услуга.

     При липса на складова наличност от заявена стока  mobiland.bg, в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка, уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от него електронен адрес, както и с обаждане на посочения телефон.
     Mobiland.bg не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка.
     Всички обявени цени са в български левове, (примерно - като могат да бъдат трансформирани в сайта в други валути по избор и желание на потребителя).

     II. Права и задължения на страните


     1.  Mobiland.bg се задължава : 
     - Да потвърди наличността на поръчаните стоки и/или услуги или да откаже поръчката в срока, посочен в инструкцията ;
     - Да достави в срока указан в информацията за доставка и плащане на стоки и услуги заявената за покупка стока или услуга ;
     - Да полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, като обаче не гарантира за достоверността и пълнотата на същата ;
     - Не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, качени на интернет страницата от клиенти или посетители ;
     - Не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание ;
     - Няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителите използват магазина ;
     Онлайн магазин mobiland.bg си запазва правото да променя условията по всяко време без предварително известие, като променените условия своевременно биват публикувани в сайта.
     2. Клиентът се задължава : 
     - За да получи правото, да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите от  mobiland.bg стоки или услуги, е необходимо Клиентът, първо да се регистрира.
     При регистрацията трябва да бъде въведен адреса, който ще се използва за доставка, - Име и фамилия, e-mail, и телефон(и) за връзка. При регистрирането си Клиентът въвежда  логин (имейл) и парола, които ще го персонализират при влизането му в mobiland.bg.
     - Да полага всички грижи и да предприема разумно налагащите се необходими мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата му ;

     - Да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно администрацията на сайта в случай на неправомерен достъп до потребителския си профил, както и при вероятност от такъв ;
     - С оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в потребителския си профил,като излиза от профила, чрез натискане на бутона "изход" ;
     - Да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация. В тази връзка Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.
     - Да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия публикувани на сайта за електронна търговия mobiland.bg и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия ;
     - Да спазва българското законодателство, настоящите общи условия, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави ;
      С акта на регистрацията си Потребителят изразява  - онлайн съгласието си с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им.От момента на обвързване на Потребителя с клаузите на настоящите Общи условия възниква възможността същият да извършва валидни заявки за закупуване на стоките предлагани чрез mobiland.bg.
     - Потребителят може по всяко време да поиска заличаване на профила си. В този случай заличаването се извършва само след изпълнението на всички валидно подадени заявки (ако има подадени такива) и съответно заплащане на дължимите цена и разходи за доставка.
     - Да посочи името и фамилията си или данните на юридическо лице, телефон, адрес за доставка и електронен адрес ;
     - Да плати цената на стоката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоките и услугите ;
     - Да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоките и услугите ; 
     - Да осигури достъп и възможност за получаване на стоката или услугата (ако е избрал такъв начин на доставка) ;

      Заявената за покупка стока или услуга се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срока оказан в информацията за доставка и плащане на стоки и услуги (При проявено желание от страна на Клиентът стоката може да бъде получена и в офиса на куриерската фирма – ако е избрал такъв начин за доставка).
     Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й ,както и транспорта за доставка.
     Поръчките се приемат от сайта 24 часа в денонощието, вкл. и в почивните дни ,както и в дните на официалните празници. При финализиране на поръчката , Клиентът има възможност да види продуктите, които е заявил за закупуване и техните цени, имената , e-mail, телефон, адреса си, и начините за доставка и плащане , които е зяавил. След финализирането на поръчката на посочения от него електронен адрес и/или телефон ще получи  потвърждение със същата информация. За всеки етап от обработването на поръчката (потвърждаване на наличност, изпращане и др.) Клиента ще бъде уведомяван от оператор по е-майл или телефон. Състоянието на текущата, както и на предишни поръчки, могат да бъдат следени и от профил на Клиента в сайта.
     Използването на този сайт и регистрирането в него се счита за съгласие и приемане на посочените  Общи условия.Ако тези общи условия НЕ БЪДАТ ПРИЕТИ, няма възможност за закупуване стоки или услуги от mobiland.bg.

      

     III. Условия за Плащане и Доставка

     1. При оформяне на поръчката от mobiland.bg Клиентът може да избира от следните възможности за доставка на стоката:

     - За София - Доставкатв се извършва от наш куриер. Цената на доставката е 7 лв.

     - За цялата страна – Сумата за доставка се калкулира според тарифите на куриерските фирми.

     2. Поръчките се доставят в срок до 3 работни дни от подаване на заявката.При наличие на обстоятелства водещи до забавяне изпълнението на поръчката Клиентът ще бъде уведомен на посочения телефон за контакти.

     3. Доставка до адрес се извършва от 9.00 до 18.00 часа в делнични дни (събота до 14.00 часа , без неделя)

     4. В процеса на финализирането на поръчката от mobiland.bg, клиентът има възможност да избере между един от следните начини за плащане :

     - С наложен платеж при получаването от куриера.

     След получаване на плащането (с изключение на доставките с наложен платеж), стоката се изпраща.

     5. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно нейния вид и ползвания транспорт за доставка. В случай на констатирани липси, дефекти на стоката, несъответствие с обявените при поръчката параметри, потребителят има право на рекламация, според закона за защита на потребителите и правилата за търговия. Рекламацията се предявява само в момента на доставката като се съставя констативен протокол. При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, заменяне на стоката с нова или отбив от цената.

     6. Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока/услуга, когато тя му е доставена при едно от следните условия : 
     - Доставената стока/услуга явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.
     - Цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.
     При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока/услуга, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.

      При явно несъотвествие на получената стока със заявената незабавно се свържете с mobiland.bg. Несъотвествието се проверява по наименованието на продукта в заявката и наименованието на продукта в доставката при получаването при клиента. При установяване на такава грешка, Клиента връща продукта за сметка на mobiland.bg и му се изпраща вярната заявка и доставка за сметка на mobiland.bg.

     7. Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети   mobiland.bg за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката или услугата, настъпили в следствие на отказа.

     8. Ако клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за отпаднала и  mobiland.bg се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.

     9. В случай, че клиентът потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по доставката. Разходите се заплащат при получаване на стоката, едновременно с цената на стоката.

     10. Заплащането на дължимата цена на стоката става при получаване на стоката от клиента, поръчал стоката или от трето лице от негово име, при положение, че то потвърди получаването и идентичността на поръчаната стока.

     11. В случай, че трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на получаването на поръчаната стока от името на първоначалния клиент, направил поръчката, последният няма право да върне стоката или да прави възражения относно доставката, освен ако не е юридически упълномощен да представлява лицето.

      mobiland.bg си запазва правото да променя по всяко време цените на предлаганите в сайта продукти. Всички цени са в български левове с включен ДДС.

      

     IV. Лични данни

      

      mobiland.bg защитава личните данни на Клиента, предоставени му при попълването на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, на представянето на неверни данни от страна на Клиентът.

     При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, mobiland.bg може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в условията за ползване на сайта. Mobiland.bg може да предоставя непбходимите лични данни на клиента на куриерската фирма, която осъществява доставката.

      mobiland.bg има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за уведомяване за промоции, изпращане на поздравления, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: office@mobiland.bg

     Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

      

     V. Отговорност

     mobiland.bg не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпване на обстоятелства, които mobiland.bg не би могъл и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на mobiland.bg.

     mobiland.bg не носи отговорност за съдържанието на текстове, документи и снимки, качена от потребителите в интернет страницата. Дружеството си запазва правото да премахва или променя информация, публикувана от потребителите на сайта, когато тя е в противоречие с моралните и етични норми.

      

      

     Mobiland.bg (Наричано по-долу за краткост „Администратор“ или „Дружеството“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

      

      

      

     Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

      

      

      

     Чл. 1.Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на електронния магази www.mobiland.bg  и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

      

     • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
     • Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;
     • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
     • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;

      

      

      

     Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

      

      

      

     Чл. 2. (1)Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на електронния магазин и сключване на договор с дружеството, включително за следните цели:

      

     • създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на онлайн магазина;
     • сключване и изпълнение на договор от разстояние;
     • индивидуализация на страна по договора;
     • счетоводни цели;
     • статистически цели;
     • защита на информационната сигурност;
     • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга.
     • изпращане на информационен бюлетин при изразено от Вас желание;

      

     (2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

      

     • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
     • ограничение на целите на обработване;
     • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
     • точност и актуалност на данните;
     • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
     • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

      

     (3) При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

      

     • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

      

      

      

     Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество

      

      

      

     Чл. 3. (1) Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни за следните цели:

      

     • Регистрация на потребител в електронния магазин и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние – целта на тази операция е създаване на профил за използване на електронния магазин за закупуване на стоки и предоставяне на данни за контакт за извършване на доставка на закупени стоки. Регистрацията и създаването на профил за използване на онлайн магазина не е задължителна стъпка от предоставянето на услугата и тя е достъпна в значителна степен и без създаването на профил.
      Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието, операцията „Регистрация на потребител в електронния магазин и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
     • Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни и обстоятелството, че част от тях се събират от публично достъпни източници, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.
     • Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.
     • Упражняване право на отказ или извършване на рекламация – целта на тази операция е администриране на процеса по упражняване на правото на отказ или рекламация от клиента. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.

      

     (2) Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

      

     • Ваши индивидуализиращи данни (електронна поща, име и др.)
      • Цел, за която се събират данните: 1) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, 2) за целите на регистрация на потребител в онлайн магазина, както и 3) за изпращане на информационен бюлетин.
      • Основание за обработка на личните Ви данни - С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. Данните Ви за изпращане на информационен бюлетин се обработват на дадено от Вас изрично съгласие - чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.
     • Данни за извършване на доставка(имена, телефон, адрес и др.)
      • Цел, за която се събират данните: Изпълнение на задължения на администратора по договор за покупко-продажба и доставка на закупените стоки.
      • Основание за обработка на личните Ви данни - С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
     • Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него данни за име, фамилия, телефонен номер.
      • Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт.
      • Основания за обработка на данните: Вие сте предоставили изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели - 6, ал. 1, б. (a) на GDPR в момента на регистрация в онлайн магазина. Предоставянето на тези данни, не е задължително за регистрация в онлайн магазина.

      

     (3)Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

      

     • разкриват расов или етнически произход;
     • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
     • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

      

     (4) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.

      

     (5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

      

     Чл. 4. (1) Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас, като законни представители или пълномощници на юридически лица-търговски партньори, лични данни за следните цели:

      

     • Сключване и изпълнение на търговска сделка: За сключването и изпълнението на търговска сделка с търговско дружество, ние обработваме единствено трите имена на законния представител или упълномощеното от дружеството лице. Заключение от оценката на въздействие: Предвид неголемия обем на физически лица, чиито данни се обработват и предвид лимитирания обем лични данни, които се събират, провеждането на оценка на въздействието не е необходима за настоящата операция.

      

     (2) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят и от Търговския регистър към Агенция по вписванията.

      

     (3) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

      

     Чл. 5. Администраторът може да използва т.нар. „бисквитки“ за целите на предоставяне на пълна функционалност на уебсайта, подобряване на потребителското преживяване, статистически цели, улеснен достъп и др., с което Вие се съгласявате чрез използването на нашия уебсайт. Вие можете по всяко време да контролирате и/или изтривате „бисквитките“ чрез настройките на използвания от Вас браузър. „Бисквитките“ не представляват лични данни и не се използват за идентифициране на посетителите и ползвателите на електронния магазин.

      

      

      

     Срок на съхранение на личните ви данни

      

      

      

     Чл. 6. (1) Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в онлайн магазин. След заличаване на профила ви, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

      

     (2) Администраторът обработва Вашите лични данни, които сте предоставили при извършване на поръчка без регистрация в електронния магазин, до приключване на поръчката, освен ако сте дали своето изрично съгласие при извършване на поръчката данните Ви да се обработват за целите на подобряване на услугата, предоставяне на препоръчано съдържание за Вас, индивидуални условия, промоции, както и за статистически цели.

      

     (3) Администраторът съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на Администратора при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина.

      

     (4) Администраторът Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.

      

     (5) Администраторът съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на Вашия профил в електронния магазин или до приключване на поръчката.

      

     Чл. 7. Администраторът съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Администратора, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор.

      

      

      

     Предаване на Вашите лични данни за обработване

      

      

      

     Чл. 8. (1) Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

      

     (2) Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

      

      

      

     Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

      

      

      

     Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

      

      

      

     Чл. 9. (1) Ако не желаете предоставените от Вас лични данни да се обработват за маркетингови цели и получаване на бюлетин, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка, като попълните формата за оттегляне на съгласие в Приложение № 1 или чрез искане в свободен текст, и ни го изпратите по имейл.

      

     (2) След като получим Вашето искане, ще Ви изпратим на имейла, който сте посочили за получаване на бюлетини и рекламни съобщения, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като получател на бюлетини и субект на личните данни, за които е заявено оттегляне на съгласието.

      

     (3) Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на обработването на лични данни, което Администраторът е извършвал до този момент.

      

      

      

     Право на достъп

      

      

      

     Чл. 10. (1) Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като изпратите искане в свободен текст по имейл.

      

     (2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

      

     (3) След като получим Вашето искане, ще Ви изпратим на имейла, който сте използвали за регистрация или извършване на поръчки в електронния магазин, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като субект на личните данни, до които е заявен достъп.

      

     (4) След извършване на верификацията, съгласно ал. 3, Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

      

     (5) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

      

      

      

     Право на коригиране или попълване

      

      

      

     Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да коригирате или да попълните неточните или непълни лични данни, свързани с Вас, през опцията „Редакция на профила“.

      

     (2) Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до Администратора по имейл, като използвате формата в Приложение № 4 или чрез искане в свободен текст.

      

      

      

     Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

      

      

      

     Чл. 12. (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

      

     • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
     • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
     • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
     • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
     • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
     • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

      

     (2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

      

     • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
     • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
     • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
     • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
     • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

      

     (3) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да изпратите по имейл искане за изтриване на личните Ви данни, които Администраторът обработва, като попълните формата в Приложение № 2 или чрез искане в свободен текст, след което Администраторът ще изпрати на имейла, който сте използвали за регистрация или извършване на поръчки в електронния магазин, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като потребител на магазина и субект на личните данни, за които е отправено искане за изтриване.

      

     (4) След като удостоверим идентичност на лицето, отправило искането и лицето, за което се отнасят данните в съответствие с изпратените Ви инструкции, ние ще изтрием всички данни, които обработваме за Вас, в съответствие с ал. 3.

      

     (5) Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да поискате да бъдете „забравен“, е при успешното завършване на поръчката.

      

      

      

     Право на ограничаване

      

      

      

     Чл. 13. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, като ни изпратите искане в свободен текст по имейл, когато:

      

     • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
     • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
     • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
     • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

      

     (2) След като получим Вашето искане, ще Ви изпратим на имейла, който сте използвали за регистрация или извършване на поръчки в електронния магазин, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като потребител на магазина и субект на личните данни, за които е отправено искане за ограничаване на обработването.

      

     (3) След извършване на верификацията съгласно ал. 2, Дружеството ще преустанови обработката на Вашите данни, но няма да премахне публикациите, които сте направили в онлайн магазина, ако има такива.

      

      

      

     Право на преносимост

      

      

      

     Чл. 14. (1) Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Администратора, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете:

      

     • да поискате от Администратора да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг Администратор;
     • да поискате от Администратора пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

      

     (2) Вие можете да упражните правото на преносимост като ни изпратите по имейл попълнена формата съгласно Приложение № 3 или искане в свободен текст, след което Администраторът ще изпрати на имейла, който сте използвали за регистрация или извършване на поръчки в електронния магазин, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като потребител на магазина и субект на личните данни, за които е отправено искане за преносимост.

      

     (3) След извършване на верификацията съгласно ал. 2, Дружеството изпрати на посочения от Вас имейл данните, които обработва за Вас, във формат XML.

      

      

      

     Право на получаване на информация

      

      

      

     Чл. 15. Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

      

      

      

     Право на възражение

      

      

      

     Чл. 16. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

      

      

      

     Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

      

      

      

     Чл. 17. (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

      

     (2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

      

     • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
     • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
     • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

      

      

      

     Лица, на които се предоставят личните Ви данни

      

      

      

     Чл. 18. (1) За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата в пълната й функционалност и с оглед Вашите интереси, Администраторът може да предостави данните на следните лица, които са обработващи данни:

      

      

      

      

      

      

      

     (2) Обработващите лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.

      

     Чл. 19. Администраторът не извършва трансфер на Вашите данни към трети държави.

      

     Чл. 20. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

      

      

      

     Наименование: Комисия за защита на личните данни.

      

     Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

      

     Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

      

     Телефон: 02 915 3 518

      

     Интернет страница: www.cpdp.bg

      

      

      

     Чл. 21. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

      

     Чл. 22. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

      

      

      

     Приложение № 1

      

      

      

     Форма за оттегляне на съгласие за целите на обработка

      

      

      

     Вашето име*: .........................

      

     Вашият имейл, който сте използвали в електронния магазин*: .........................

      

     Данни за обратна връзка (e-mail)*: .........................

      

      

      

     До

      

     Наименование: Mobiland.bg

      

     Телефон: 0879833666

      

     E-mail: office@mobiland.bg

      

     Уебсайт:  www.mobiland.bg

      

      

      

     С настоящото оттеглям съгласието си за обработване на предоставените от мен лични данни за целите на получаване на информационен бюлетин, рекламни съобщения или други маркетингови материали, като съм запознат/а с условията за оттегляне на съгласието в съответствие със Задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни на електронния магазин.

      

     В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

      

      

      

     Наименование: Комисия за защита на личните данни.

      

     Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

      

     Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

      

     Телефон: 02 915 3 518

      

     Интернет страница: www.cpdp.bg

      

      

      

     Приложение № 2

      

      

      

     Искане „да бъда забравен“ - за изтриване на личните данни, свързани с мен

      

      

      

     Вашето име*: .........................

      

     Вашият имейл, с който сте се регистрирали или сте използвали за поръчки в електронния магазин*: .........................

      

     Данни за обратна връзка (e-mail)*: .........................

      

      

      

     До

      

     Наименование: Mobiland.bg

      

     Телефон: 0879833666

      

     E-mail: office@mobiland.bg

      

     Уебсайт: www.mobiland.bg

      

      

      

     Моля всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, съобразно посочената идентификация, да бъдат изтрити от Вашите бази данни.

      

     Декларирам, че ми е известно, че част или всички от личните ми данни могат да продължат да бъдат обработвани и съхранявани от администратора за целите на изпълнение на законовите му задължения.

      

     В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

      

      

      

     Наименование: Комисия за защита на личните данни.

      

     Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

      

     Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

      

     Телефон: 02 915 3 518

      

     Интернет страница: www.cpdp.bg

      

      

      

     Приложение № 3

      

      

      

     Искане за преносимост на лични данни

      

      

      

     Вашето име*: .........................

      

     Вашият имейл, с който сте се регистрирали или сте използвали за поръчки в електронния магазин*: .........................

      

     Данни за обратна връзка (e-mail)*: .........................

      

      

      

     До

      

     Наименование: Mobiland

      

     Телефон: 0879833666

      

     E-mail: office@mobiland.bg

      

     Уебсайт: mobiland.bg

      

      

      

     Моля всички свързани с мен лични данни, които се събират, обработват и съхраняват във Вашите бази данни, да бъдат изпратени във формат XML на:

      

     e-mail: .........................

      

     Администратор – приемащ данните: .........................

      

      

      

     Наименование: .........................

      

     Идентификационен номер (ЕИК, БУЛСТАТ, рег. номер в КЗЛД): .........................

      

     E-mail: .........................

      

      

      

     В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

      

      

      

     Наименование: Комисия за защита на личните данни.

      

     Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

      

     Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

      

     Телефон: 02 915 3 518

      

     Интернет страница: www.cpdp.bg

      

      

      

     Приложение № 4

      

      

      

     Искане за коригиране на данни

      

      

      

     Вашето име*: .........................

      

     Вашият имейл, с който сте се регистрирали или сте използвали за поръчки в електронния магазин*: .........................

      

     Данни за обратна връзка (e-mail)*: .........................

      

      

      

     До

      

     Наименование: Mobiland.bg

      

     Телефон: 0879833666

      

     E-mail: office@mobiland.bg

      

     Уебсайт: www.mobiland.bg

      

      

      

     Моля следните лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, да бъдат коригирани както следва:

      

     Данни, които подлежат корекция:

      

     ..................................................

      

     Моля да бъдат коригирани по следния начин:

      

     ..................................................

      

     В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

      

      

      

     Наименование: Комисия за защита на личните данни.

      

     Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

      

     Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

      

     Телефон: 02 915 3 518

      

     Интернет страница: www.cpdp.bg

      

      

      

      

      

   • Newsletter